Vyhlásenie o ochrane súkromia a používaní cookies a web stránky.

COOKIES

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) sa pri jej prehliadaní vytvorí malý textový „cookie“ súbor. Ak tú istú stránku navštívite znova, vďaka súboru cookie sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho Vás takáto stránka „spozná“ a ponúkne Vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo Vám umožní vstup bez opätovného zadávania hesla. V prípade vypĺňania identifikačných údajov Vám súbory cookies ponúknu doplnenie údajov vyplnených už pri predchádzajúcich návštevách tohto webového prostredia a v nadväznosti na tieto informácie sa Vám zobrazí relevantný obsah a ponuky pre Vaše predpokladané aktivity a služby, ktoré by ste mohli využiť. Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti našich webstránok prostredníctvom služieb ako napríklad Google Analytics, Google AdSence, Facebook, Strossle alebo Gemius SA, Exponea a iné. Ide o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto stránky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka nášho webového prostredia, pôjde o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť Váš súhlas ako dotknutej osoby a druhým bude oprávnený záujem prevádzkovateľa – teda našej spoločnosti – najmä pri sledovaní Vašich aktivít a ich vyhodnocovaní v nadväznosti na to, že Vám chceme ponúknuť čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou vrátane priamej reklamy.

AKÉ COOKIES VYHODNOCUJEME

Základné súbory cookies       

tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov. Ak tieto  cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Perzistentné cookies

slúžia na identifikáciu Vami preferovaných aktivít, ktoré vedome vykonáte na našich stránkach.

Prevádzkové súbory cookies 
tieto cookies slúžia na analýzu správania návštevníka  na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Reklamné súbory cookies      
slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim Vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

 Cookies tretích strán              

vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSence, Facebook,Strossle, Gemius SA, Exponea a ďalší. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné. Pravidlá používania si môžete dohľadať na stránkach týchto spoločností. Vďaka nim sa Vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

AKÉ ÚDAJE O VÁS MOŽEME VYHODNOCOVAŤ

*           Informácie o Vašej návšteve nášho web sídla (stránky www),

*           Informácie o IP adrese pripojenia, údaj o prehliadači, ktorý používate,

*           Informácie o Vašej aktivite na našej stránke.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

V našom prostredí nedochádza k spájaniu uvedených aktivít na našej stránke s Vašou osobou, a teda automatizované spracúvanie nemá vplyv na Vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní Vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

AKO SKONTROLOVAŤ NASTAVENIA COOKIES

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo Vašom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak funkcionalite cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z Vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií získaných prostredníctvom cookies, a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich internetových aplikácií. Návod na odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete ďalej. Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch

INTERNET EXPLORERTM                    https://support.microsoft.com/sk-sk/hepl/278835/how-to-delete-cookie-files-in-

SAFARITM                                                    https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfiri11474/                                             mac

OPERATM                                                    https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

MOZZILLA FIREFOXTM                         https://support.mozilla.com/sk/kb/odstranenie-cookies

GOOGLE CHROMETM                           https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en

UMIESTNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) a (EÚ)

AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ ÚDAJE Z PREHLIADANIA

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch.

ODVOLANIE SÚHLASU

V prípade, ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak chcete podať sťažnosť na to , ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k uvedeným právam, alebo ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na: Magdaléna Gáliková (Data Protection Officer) prostredníctvom e-mailu: gdpr@parkhotelnabaracke.sk a Vaše podnety a žiadosti budú preverené. Rovnako nás môžete v tejto veci kontaktovať písomne prostredníctvom štandardných kontaktných miest našej spoločnosti.

Ak máte podozrenie na porušenie ochrany Vašich osobných údajov alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje v rozpore so zákonom, prípadne ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na Vaše otázky či podnet, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu sobných údajov SR (ÚOOÚ), a máte právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/ 2012 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ďalšie informácie o ÚOOÚ a postupe pri podávaní sťažností nájdete tu: www.dataprotection.gov.sk.

Toto vyhlásenie môžeme aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho aktuálnym znením, ktoré nájdete buď na našom webovom sídle alebo Vám ho na požiadanie poskytneme.